Friday, May 29, 2009

belajar subnet

Mr Joe: assalamualaikum pak ''
Mr Joe: mau tanya pak
pak jodi: www
Mr Joe: mempelajari subnetting agar lebih mudah gmana sih pak
Mr Joe: ngga ngerti terus
Mr Joe: ada tips nya ngga pak '
pak jodi: apanya yg ak ngerti
pak jodi: dimananya yg nggak ngerti
Mr Joe: nah.. gini pak
Mr Joe: 192.168.1.2/25
Mr Joe: nah... pertama yang harus kita cari apanya dulu itu pak
Mr Joe: apa kita harus menghitung bineri yang 192 dibagi 2
pak jodi: wah jangan gitu mas, bingung
pak jodi:
Mr Joe: trus gmana pak.
pak jodi: gampang, hilangkan pikiran susah
pak jodi: saya mau tanya dulu, mas johan belajar sendiri atau diajarin orang
Mr Joe: belajar sendiri
Mr Joe: ga pernah di ajarin
Mr Joe: cuman baca2 aja di web web orang
Mr Joe: banyak yang nyaranin yang pake 2x 2y-2
Mr Joe: tapi pas joe ke sekolah '
pak jodi: ok, sudah sunnah nya mas, belajar itu harus ada yang ngajarin, kalo kata ustadz-ustadz mutawattir hehehehe
Mr Joe: di ajarin sama guru pake ngitung 111111111
Mr Joe: gitu pak
pak jodi: ok, kita belajar sekarang ya, udah siap , sebentar aja kok
Mr Joe: tar pak mau ngambil pulpen dulu
pak jodi: ok
Mr Joe: ok pak sudah siap
pak jodi: langkah pertama,
pak jodi: IP address terdiri dari berapa oktet ?
pak jodi: jawab aja
Mr Joe: 32 pak
pak jodi: salah
Mr Joe: wek
pak jodi: 32 itu bit
pak jodi: kalo oktet ada 4
pak jodi: 192.168.1.1
pak jodi: oktet pertama = 192
Mr Joe: 0o0wh.. itu tok pantesan aku jawab sama guru salah ajah
pak jodi: oktet kedua ?
Mr Joe: yang ke dua 168
Mr Joe: yang ke tiga 1
pak jodi: ketiga
pak jodi: terus
Mr Joe: yang ke empat 1
Mr Joe: itu kan pak
pak jodi: ok
pak jodi: sudah ngerti ya
Mr Joe: ia ngetti pak
Mr Joe:
Mr Joe: trus kan
pak jodi: 1 oktet terdiri dari berapa bit ?
Mr Joe: 32 bit pak
pak jodi: salah
pak jodi: 1 oktet terdiri dari berapa bit ?
Mr Joe: eh..
Mr Joe: 8 bit ding
pak jodi: ya betul
Mr Joe: rtus yang 32 itu untuk istilah semua ip ?
pak jodi: jadi total bit oktet1 & 2 berapa ?
pak jodi: tolong jawab
pak jodi: jadi total bit oktet1 & 2 berapa ?
Mr Joe: tunggu
Mr Joe: oktet satu dan oktet 2 ada 16
Mr Joe: bit
pak jodi: betul
pak jodi: 1 - 3 = ? bit
Mr Joe: tunggu
Mr Joe: 1 bit
pak jodi: oktet 1 sampai oktet 3 ada berap bit totalnya ?
Mr Joe: 0owh
Mr Joe: tunggu
Mr Joe: 24 bit pak ]
pak jodi: betul
pak jodi: 1 - 4 ? bit
Mr Joe: 32 bit
pak jodi: betul
pak jodi: jadi bit terbesar di oktet 1 adalah ?
Mr Joe: tunggu
Mr Joe: maksud nya pak ga ngerti
pak jodi: kembali agi
pak jodi: oktet 1 punya berapa bit ?
Mr Joe: 8 bit
pak jodi: jadi nilai bit maksimal di oktet 1 adalah ?
Mr Joe: 8 bit
pak jodi: betul
Mr Joe: 0o0wh
pak jodi: itu dilambangkan dengan /8
pak jodi: ngerti ?
Mr Joe: ia ia
pak jodi: ok lanjut
Mr Joe: maaf pak kalo banyak tanya
Mr Joe: ok lanjut
pak jodi: oktet 1 nilai bit maksimal = 8
pak jodi: oktet 2 nilai bit maksimal = ?
Mr Joe: 16
pak jodi: betul
pak jodi: oktet 3 nilai bit maksimal = ?
Mr Joe: 24 bit
pak jodi: oktet 4 nilai bit maksimal = ?
Mr Joe: 32 bit
pak jodi: oktet 1 maksimalnya = /8
pak jodi: teruskan...
Mr Joe: oktet 2 maksimalnya =/16
Mr Joe: oktet 2 maksimalnya =/24
Mr Joe: oktet 3 maksimalnya =24
Mr Joe: oktet 4 maksimalnya =/32
Mr Joe: oktet 3 maksimalnya =/24
Mr Joe: gitu bukan pak
pak jodi: betul
pak jodi: ok sekarang perhatikan
pak jodi: ke pertanyaan awal => 192.168.1.2/25
pak jodi: ada di oktet berapa subnet itu mas johan ?
Mr Joe: oktet 4
pak jodi: betul
pak jodi: kita sudah tahu dia di oktet 4, langkah selanjutnya
pak jodi: bit maksimal - bit yang diketahui
pak jodi: 32 - 25
pak jodi: ngerti ?
Mr Joe: ia ia ngeti 32 untuk banyak nya bit ke seluruhan
Mr Joe: dan 25 untuk bit yang di ketahui
Mr Joe: gitu pak
pak jodi: bukan bit keseluruhan, tapi bit maksimal di oktet 4 !
Mr Joe: 0o0wh ia ia ia
pak jodi: 32 - 25 = 7
pak jodi: 7 menjadi pangkat dari 2 => 2^7 = 128
pak jodi: ngerti
pak jodi: ?
Mr Joe: tunggu
Mr Joe: ok ngerti
pak jodi: 128 menjadi kelipatan blok subnet
pak jodi: berarti blok subnetnya berturut-turut adalah:
pak jodi: 192.168.1.0
pak jodi: 192.168.1.128
Mr Joe: tunggu pak
pak jodi: ngerti mas ?>
Mr Joe: ga ngerti pak bisa di perjelas ga pak
Mr Joe: maaf pak otak nya lemot
pak jodi: yg mana gak ngerti
Mr Joe: 128 menjadi kelipatan blok subnet
berarti blok subnetnya berturut-turut adalah:
192.168.1.0
192.168.1.128
pak jodi: ok
Mr Joe: nah di sini blum ngerti pak
pak jodi: seperti kita ketahui subnet kita ada di oktet keberapa ?
Mr Joe: ada di oktet 4 pak
pak jodi: ok
pak jodi: maka perubahan bkol subnet ada di oktet ke 4
pak jodi: 192.168.1.2/25
pak jodi: 32 - 25 = 7
pak jodi: 2 pangkat 7 = 128
Mr Joe: 0o0wh
pak jodi: blok subnet (berubah di oktet 4)
pak jodi: 192.168.1.0 - 192.168.1.128
pak jodi: ngerti mas ?
Mr Joe: ok ngerti pak '
pak jodi: sedikit lagi
pak jodi: 192.168.1.0 disebut subnet atau Network Address
pak jodi: begitupun dengan 192.168.1.128
pak jodi: Broadcast Address = Network Address - 1
Mr Joe: berarti untuk subnet 192.168.1.0 ip pertamanya 192.168.1.1. dan ip terakhir nya 192.168.1.126
pak jodi: betul !
pak jodi: Broadcast Address nya berapa ?
Mr Joe: dan broadcast 192.168.1.127 untuk subnet 192.168.1.0
Mr Joe: gitu pak'
pak jodi: betul
pak jodi: .1 - 126 disebut HOST ADDRESS
pak jodi: atau USABLE ADDRESS
Mr Joe: 0o0wh....
pak jodi: skrng saya tanya
Mr Joe: berarti untuk SUBNET 192.168.1.128 ip pertamanya 192.168.1.129 dan ip terakhirnya gmana?
pak jodi: skrng saya tanya?
Mr Joe: ia
pak jodi: Broadcast Address nya berapa ?
Mr Joe: broadcast utnuk yang mana pak
Mr Joe: semua subnet itu
pak jodi: untuk subnet yang kedua
Mr Joe: tunggu
Mr Joe: ga ngerti pak dapet nya dari mana
Mr Joe: '
pak jodi: Broadcast Address = Network Address - 1
Mr Joe: tunggu pak
Mr Joe: lemot otak ku pak
pak jodi: soal => 192.168.1.2/25
pak jodi: teruskan perhitungannya, tulis di window yahoo ini
pak jodi: ayo cepat ketik
Mr Joe: /25 ada di oktet 4
pak jodi: terus
pak jodi: saya minta perhitungan rumus yang saya kasih tadi
Mr Joe: oktet 4 berarti 32 bit
pak jodi: soal => 192.168.1.2/25
pak jodi: 32 - 25 = 7
pak jodi: 2 pangkat 7 = 128
Mr Joe: 32-25 =7
Mr Joe: broadcast subnet yang ke dua berarti 128
pak jodi: salahs
pak jodi: perhatikan
pak jodi: jangan menyelak
pak jodi: soal => 192.168.1.2/25
pak jodi: 32 - 25 = 7
pak jodi: 2 pangkat 7 = 128
pak jodi: Network Address/Subnet pertama = 192.168.1.0
pak jodi: Network Address/Subnet kedua = 192.168.1.128
pak jodi: didapatkan dari kelipatan 128
pak jodi: Broadcast Address subnet pertama = 192.168.1.127
pak jodi: Broadcast Address subnet kedua = 192.168.1.255
pak jodi: Host Address subnet pertama = 192.168.1.1 - 192.168.1.126
pak jodi: Host Address subnet kedua = 192.168.1.129 - 192.168.1.254
pak jodi: Catat secara berurut !
pak jodi: sudah dicatat ?
Mr Joe: ok pak... sudah
pak jodi: saya minta tolong diteruskan sesuai metode yang saya kasih
pak jodi: soal => 192.168.1.2/25
pak jodi: teruskan
Mr Joe: network addres pertama =192.168.1.0
pak jodi: bukan begitu
pak jodi: saya minta sesuai metode menjawab yang sudah saya berikan
pak jodi: soal => 192.168.1.2/25
pak jodi: teruskan
Mr Joe: tunggu
pak jodi: tolong ketik di layar
pak jodi: berurutan
pak jodi: soal => 192.168.1.2/25
Mr Joe: 32-25=7
2 pangkat 7 sama dengan 128
jadi network address/subnet pertama 192.168.1.0
Mr Joe: network address/subnet ke dua 192.168.1.128
Mr Joe: broadcast subnet pertama 192.168.1.127
Mr Joe: broadcast subnet yang ke dua 192.168.1.255
Mr Joe: host untuk subnet pertama 1-126\
Mr Joe: dan host untuk subnet ke dua 192.168.1.254
Mr Joe: gitu pak
pak jodi: ok
pak jodi: soal saya rubah
Mr Joe: ok
pak jodi: 192.168.1.2/26, teruskan
Mr Joe: tunggu
pak jodi: ketikkan berurutan
pak jodi: satu langkah, enter
Mr Joe: seperti tadi ?
Mr Joe: 32-26=6
Mr Joe: 2 pangkat 6 sama dengan 64
pak jodi: teruskan
Mr Joe: jadi network addres / subnet pertama 192.168.1.2
pak jodi: salah
Mr Joe: eh, ia nol
Mr Joe: jadi network addres / subnet pertama 192.168.1.0
pak jodi: tuliskan yang benar
Mr Joe: jadi network addres / subnet ke dua 192.168.1.64
pak jodi: betul, lanjutkan
Mr Joe: broadcast yang pertama 192.168.1.63
pak jodi: network address nya memang cuma 2 ?
Mr Joe: ia di tulis lagi network addresnya
Mr Joe: subnet ke tiga 192.168.1.128
pak jodi: betul
pak jodi: lanjutkan
Mr Joe: subnet ke empat 192.168.1.192
pak jodi: betul
pak jodi: lanjutkan
Mr Joe: ok cuman empat
pak jodi: kenapa cuman 4 ?
Mr Joe: soal nya 192 di tambah 64 kan 256 kan bates boradcast semuanya 255
pak jodi: BETUL !
Mr Joe: jadi cuman empat kan
Mr Joe: lanjutkan yah pak
pak jodi: sekarang Broadcast address nya teruskan
Mr Joe: broadcast yang subnet pertama 192.168.1.63
Mr Joe: broadcast yang subnet ke dua 192.168.1.127
Mr Joe: broadcast subnet ke tiga 192.168.1.191
Mr Joe: broadcast subnet ke empat 192.168.1.254
Mr Joe: gitu pak
pak jodi: Host Address nya
pak jodi: salah yang terakhir
pak jodi: berapa broadcast subnet ke 4 ?
Mr Joe: broadcast subnet ke empat 192.168.1.255
pak jodi: iya, jangan salah !
pak jodi: Host Address nya, teruskan
Mr Joe: host subnet yang pertama 1-62
Mr Joe: host subent yang ke dua 64-126
pak jodi: salahs
Mr Joe: tunggu
pak jodi: host subnet kedua berapa ?
Mr Joe: host subent yang ke dua 65-126
pak jodi: betul
Mr Joe: host subnet yang ke tiga 129-190
pak jodi: terus
pak jodi: kok berhenti ?
Mr Joe: host subnet yang ke empat 193-254
pak jodi: betul
pak jodi: jadi 192.168.1.2/26 punya berapa subnet mas johan ?
Mr Joe: 4 subnet
pak jodi: atau disebut juga mempunyai 4 BLOK SUBNET
pak jodi: catat mas
pak jodi: saya tanya lagi
Mr Joe: ok pak... langsung di catat
Mr Joe: silahkan tanya lagi
pak jodi: 192.168.1.2/26 termasuk Network Address[NA], Host Address[HA], atau Broadcast Address[BA] ?
Mr Joe: network address (NA)
pak jodi: salah
pak jodi: perhatikan IP nya
Mr Joe: 0o0wh ia ia lupa lupa
Mr Joe: itu HA (host address)
pak jodi: betul
pak jodi: 192.168.1.192/26 adalah ?
Mr Joe: 192.168.1.192/26 network address \
pak jodi: subnet ke berapa ?
Mr Joe: subnet ke empat
pak jodi: betul
pak jodi: sebutkan, Last USABLE IP Address on the third subnet ?
Mr Joe: tunggu
pak jodi: berapa mas johan ?
Mr Joe: 192.168.1.193-192.168.1.254
pak jodi: bukan
pak jodi: Last USABLE IP Address on the third subnet = HA terakhir di subnet ketiga, berapa ?
Mr Joe: 192.168.1.193-129.168.1.190
Mr Joe: itu pak
pak jodi: salah
pak jodi: Tuliskan Blok Subnet ketiga
pak jodi: berapa mas johan ?
Mr Joe: subnet ke tiga 192.168.1.128
pak jodi: saya minta BLOK SUBNET, berarti NA & BA nya ditulis
Mr Joe: pak NA yang ke tiga kan ?
pak jodi: NA itu network Address
Mr Joe: NA 192.168.1.0 dan BA 192.168.1.255
pak jodi: loh kok jadi kesitu
pak jodi: semuanya sudah benar, kenapa keluar angka itu
Mr Joe: makin pusing
pak jodi: metode yang saya berikan tadi sudah benar semua
Mr Joe: kebelinger pak
pak jodi: saya kasih PR, hari minggu saya ngajar, silahkan datang kalau mas johan mau
pak jodi: pesan saya, hilangkan rasa tidak bisa !
pak jodi: konsentrasi pada metode yang saya berikan
pak jodi: tadi sudah bisa kok
pak jodi: soal 1, 100.1.1.10/25
pak jodi: soal 2, 200.1.1.15//26
pak jodi: soal 3, 150.1.1.15//28
pak jodi: soal 4, 120.1.1.15//27
pak jodi: soal 5, 10.1.1.121//27
Mr Joe: pak di oktet 3
pak jodi: jawab dgn metode yang saya berikan secara berurutan
pak jodi is typing a message.
pak jodi: lancarin dulu oktet 4 nya
Mr Joe: heheh ok pak.. hari minggu yah
Mr Joe: tar aku kirim ke email bapak ajah
pak jodi has signed out. (29/05/2009 17:32)

2 komentar em “belajar subnet”

 • Wednesday, November 07, 2012

  pak jodi: ke pertanyaan awal => 192.168.1.2/25
  pak jodi: ada di oktet berapa subnet itu mas johan ?
  Mr Joe: oktet 4
  pak jodi: betul
  pak jodi: kita sudah tahu dia di oktet 4, langkah selanjutnya
  pak jodi: bit maksimal - bit yang diketahui

  DARI MANA KITA TAHU SUBNET ADA DI OKTET 4 PAK?

  delete
 • Sunday, September 30, 2018
  Unknown Disse:

  SEX Sju
  Blyat

  delete

Post a Comment

 

Catatan kecil seorang newbie Copyright © 2012 Powered by Blogger